Tuesday, March 7, 2017

Rahatoimiston hommiaTerkkuja MM-Lahdesta!

Vapaaehtoistyö on minulle tuttua SPR:n ystävätoiminnan kautta, mutta kisoissa toimiminen oli sisällöltään ja toiminnoiltaan erilainen kokemus. Lähdin mukaan opintopisteiden tienaamisen innoittamana.

Työskentelin Lahti2017-kisoissa rahatoimiston tehtävissä kisojen viisi ensimmäistä päivää sekä kaksi lisävuoroa seuraavalla viikolla. Hoidimme päivittäin lipunmyynnin, makkarakojujen sekä pysäköintialueiden tilitykset. Tiimiini kuului minun lisäkseni yhdeksän muuta ja työskentelimme kahdessa vuorossa varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan, olimme ensimmäisinä ja viimeisinä alueella ;) Tehtäviini kuuluivat kassapohjien lasku ja valmistelu seuraavalle päivälle, myyntien laskeminen, kassapohjien luovuttaminen myyjille sekä niiden vastaanottaminen illalla. Lisäksi selvittelin vastaavien kanssa ongelmatilanteita ja muita vastaan tulleita asioita. Työ oli monipuolista ja tarkkuutta vaativaa, koska käsittelimme rahoja ja tärkeitä raportteja sekä muita asiakirjoja.

Työskentely rahatoimiston asioiden parissa on minulle jonkin verran tuttua, sillä olen työskennellyt yhteensä noin viisitoista vuotta kaupan alalla, mm kassavastaavana. Kuitenkin kisojen rahatoimiston työt olivat suurimmaksi osaksi uutta minulle täysin erilaisten toimintatapojen ja töiden organisoinnin erilaisuuden vuoksi. Organisointi olikin se asia, johon jatkossa pitäisi ehdottomasti kiinnittää enemmän huomiota. Koska työssä toimijat olivat käytännössä kaikki vapaaehtoisia ja asiat enemmän tai vähemmän vieraita, ohjeistukset ja käytännöt pitäisi ehdottomasti olla vedenpitäviä ja selkeitä.

Osallistuin vapaaehtoisten koulutustapahtumaan Lahden Suurhallilla, josta saimme eväitä vapaaehtoisena toimimiseen. Lähinnä kiinnostukseni kohdistui asioihin, mitä meiltä odotetaan ja miten toimimme missäkin tilanteessa. Lisäksi koulutuspäivän päätteeksi osallistuin tiimikohtaiseen osioon, jossa käytiin läpi juuri meidän tehtäviimme liittyviä asioita. Näitä asioita olisi voinut painottaa enemmänkin, nyt suurimman osan koulutuspäivästä vei yleinen osio.

Varsinaisesti kisavieraiden parissa en työskennellyt, mutta kaupan alan töistä saamastani kokemuksesta ja asiakaspalvelutaidoistani oli hyötyä kohtaamisissa myyjien kanssa. Myös tiimini kesken oli hyvin tärkeää tulla toimeen kaikkien kanssa, koska teimme tiiviisti yhdessä töitä. Meillä olikin todella osaava ja mahtava porukka töissä, joten yhteistyössä ei ollut ollenkaan vaikeuksia. Huumoria riitti kaikilla ja töitä tehtiin hymy huulilla (ainakin pääsääntöisesti :)). Ehdottomasti parasta antia kisoissa olikin kaikkien vapaaehtoisten kesken vallinnut yhteishenki! Saatoin lörpötellä jonkun täysin vieraan vapaaehtoisen kanssa, joka tuntui heti vanhalta tutulta!

Kisoja ei olisi järjestetty ilman upeaa vapaaehtoisten työpanosta ja olikin hienoa olla yhtenä pienenä osana tässä suuressa kokonaisuudessa.


No comments:

Post a Comment